Naši cilji in storitve


Eurocomm-PR, podjetje Dunajskega holdinga, skrbi za krepitev položaja Dunaja kot gonilne sile v mednarodnem prostoru in "pametnega mesta" v tujini. Dunaj je geografsko in zgodovinsko središče osrčja Evrope, zato zavzema pomembno vlogo v srednji in jugovzhodni Evropi. Zagotavlja kulturno-naravni okvir, ki mu omogoča vzpostavljanje partnerstev znotraj evropske kulturne skupnosti, predvsem v čedalje bolj globaliziranem svetu. Dunaj skrbi za krepitev javnih storitev, izmenjavo znanja in sodelovanje na področju oskrbe z energijo ali razvoja pametnih mest.

Izmenjava

upravljanje znanja, analize, svetovanje, priprava strateške dokumentacije

Komunikacja

profesionalni marketing in odnosi z javnostmi, skrb za blagovno znamko "mesto Dunaj"

Sodelovanje

vzpostavljanje mrež z oblikovalci politik in mnenj, pobude za projekte in nove poslovne možnosti za dunajska javna podjetja

Nenazadnje je dunajski mestni svet podjetje Eurocomm-PR ravno zaradi tega pooblastil za krepitev izmenjave znanja in sodelovanj med dunajsko mestno upravo ter partnerskimi mestnimi upravami v Beogradu, Bratislavi, Budimpešti, Krakovu, Ljubljani, Pragi, Sarajevu, Sofiji in Zagrebu. Dunaj tako v obliki regionalnih partnerstev ponuja dostop do svojega znanja in izkušenj, tako da lahko v sodelovanju z mesti prepozna njihove potrebe in izzive ter si obenem zagotovi možnost za krepitev lastnega položaja kot privlačnega kraja za naložbe in regionalnega središča. Prav tako se zavzema za dolgoročno izboljšanje kakovosti življenja vseh prebivalk in prebivalcev Dunaja ter sosednjih držav in uspešnost regije v mednarodnem prostoru.

Cilji

Želimo postati središče za izmenjavo znanja in izkušenj predvsem na področju lokalnih upravnih dejavnosti in splošnih javnih storitev. Dunaj, kot metropola z učinkovito mestno upravo, daje v ta namen na razpolago znanje in izkušnje lastnih podjetij ter institucij, obenem pa zagotavlja dostop do bogatega kulturnega izročila, modelov trajnostnega razvoja in socialne varnosti.

Mednarodna sodelovanja s partnerskimi mesti širijo prostor za razvoj in implementacijo skupnih projektov, tako na področju strategij za pametna mesta kot tudi na področjih javnega prometa, izrabe virov energije, oskrbe s pitno vodo in izboljšanja kakovosti zraka.

Naše dejavnosti

Eurocomm-PR skrbi za udeležbo strokovnjakinj in strokovnjakov ter drugih deležnikov mesta Dunaj na strokovnih delavnicah ali predavanjih, hkrati pa medijem v partnerskih mestih zagotavlja najzanimivejše vsebine z Dunaja (s področja politike, gospodarstva, upravljanja mesta in kulture).

Dunaj skrbi za razpršitev ključnih kompetenc na področju zagotavljanja kakovosti življenja (mobilnost, okolje, pametno oblikovanje mest, javne storitve), saj želi partnerska mesta vzpodbuditi k izmenjavi znanja in izkušenj, hkrati pa jim nudi pomoč v vseh fazah takšnega sodelovanja. Naše sodelavke in sodelavci v posameznih mestih poznajo lokalne odločevalce iz politike, mestne uprave in medijev, zato lahko izvajajo širok nabor nalog in Dunaju zagotovijo prednost na področju znanja ter informacij. V sklopu našega dela poiščemo področja, ki so zanimiva za mesto Dunaj, in ustvarimo ustrezne pogoje za njihov razvoj.

Več o sodelovanju z našimi partnerskimi mesti najdete na podstraneh naših predstavništev v tujini.